ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
విశాలం
విశాలమైన తిమి
хранљив
хранљив пакет
ఇటాలియన్
ఇటాలియన్ ఆహారం
италијански
италијанско јело
దూరంలో
దూరంలోని తారాలు
удаљено
удаљене звезде