© Ryuivst | Dreamstime.com

Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
AW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
A
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
I, Hrashho E
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
EE, Deergho E
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
U, Hrashho O
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
OO, Deergho O
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
REE
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
E
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
OY
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
O
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
OU
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
KAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
KHAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
GAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
GHAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
O[nasal]AW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
CHAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
CHCHAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Borgio JAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
JHAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
E[nasal]AW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
TAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
THAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
DAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
DHAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Mordhonno NAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Danto NAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
PAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
PHAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
BAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
BHAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
MAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Antostho JAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
RAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
LAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Talobbo SHAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Mordhonno SHAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Donto SHAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
HAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Dae Shoono RAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Dhae Shoono RAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Antostho AW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Khando TAW
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Onooshshawr
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Bishargo
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
Chandro Bindoo