© Steba | Dreamstime.com

Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ʾalef - ā - [ɒ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
be - b - [b]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
pe - p - [p]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
te - t - [t]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
s̱e - s̱ - [s]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
jim - j - [d͡ʒ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
che - č - [t͡ʃ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ḥe(-ye jimi) - ḥ - [h]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
khe - x - [x]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
dāl - d - [d]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ẕāl - ẕ - [z]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
re - r - [ɾ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ze - z - [z]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
že - ž - [ʒ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
sin - s - [s]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
šin - š - [ʃ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ṣād - ṣ - [s]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
z̤ād - z̤ - [z]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ṭā - ṭ - [t]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ẓā - ẓ - [z]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ʿeyn - ʿ - [ʔ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ġeyn - ġ - [ɣ] / [ɢ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
fe - f - [f]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
qāf - q - [ɢ] / [ɣ] / [q]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
kāf - k - [k]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
gāf - g - [ɡ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
lām - l - [l]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
mim - m - [m]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
nun - n - [n]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
vāv - v / ū / ow - [v] / [uː] / [o] / [ow] / [oː] (in Dari)
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
he(-ye do-češm) - h - [h]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ye - y / ī / á - [j] / [i] / [ɒː] / [eː] (in Dari)