© Joe1971 | Dreamstime.com

Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
álfa (άλφα) - [a]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
víta (βήτα) - [v]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
gám(m)a (γάμ(μ)α) - [ɣ], [j]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
délta (δέλτα) - [ð]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
épsilon (έψιλον) - [ɛ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
zíta (ζήτα) - [z]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
íta (ήτα) - [i]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
thíta (θήτα) - [θ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ióta (ιώτα) - [i], [j]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
káp(p)a (κάπ(π)α) - [k], [kʲ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
lámda (λάμδα) - [l]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
mi (μι) - [m]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ni (νι) - [n]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
xi (ξι) - [ks]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ómikron (όμικρον) - [ɔ]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
pi (πι) - [p]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ro (ρω) - [r]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
sígma (σίγμα) - [s], [z]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
taf (ταυ) - [t]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ýpsilon (ύψιλον) - [i], [v], [f]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
fi (φι) - [f]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
chi (χι) - [x], [ç]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
psi (ψι) - [ps]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
oméga (ωμέγα) - [ɔ]