© Skorpionik00 | Dreamstime.com

Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
a - /ä/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ą - /ɔ̃/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
be - /b/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ce - /t̪͡s̪/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
cie - /t͡ɕ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
de - /d̪/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
e - /ɛ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ef - /f/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
gie - /ɡ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ha - /x/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
i - /i/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
jot - /j/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ka - /k/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
el - /l/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
eł - /w/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
em - /m/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
en - /n̪/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
eń - /ɲ̟/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
o - /ɔ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ó or o z kreską - /u/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
pe - /p/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
er - /r/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
es - /s̪/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
eś - /ɕ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
te - /t̪/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
u - /u/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
wu - /v/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
igrek - /ɘ̟/[3]
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
zet - /z̪/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ziet - /ʑ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
żet - /ʐ/