Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
á - /a/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
bê - /be/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
cê - /se/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
dê - /de/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
é, ê - /ɛ/, /e/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
éfe - /ˈɛfi/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
gê - /ʒe/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
agá - /ɐˈɣa/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
i - /i/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
jota - /ˈʒɔtɐ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
cá - /ka/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
éle - /ˈɛli/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
éme - /ˈẽmi/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
éne - /ˈẽni/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ó, ô - /ɔ/, /o/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
pê - /pe/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
quê - /ke/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
érre - /ˈɛʁi/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ésse - /ˈɛsi/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
tê - /te/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
u - /u/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
vê - /ve/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
dáblio, duplo vê - /ˈdaβʎu/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
xis - /ʃis/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ípsilon - /ˈipsilõ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
zê - /ze/