© Liondw | Dreamstime.com

Научете азбуката Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научете се да четете и произнасяте чужди азбуки онлайн. Налични са повече от 40 азбуки.

Азбуките са от съществено значение за изучаване, ако искате да четете и пишете на езика, който изучавате. Те предоставят полезна информация за звуците на буквите в езиците и ви помагат да звучите по-естествено, когато говорите. Превъртете надолу и изберете от над 40 азбуки, за да започнете да учите сега.

bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
alif a, ', – /ɑː, ʔ, ∅/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
bey b /b/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
pey p /p/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
tey t /t̪/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ṭey (retroflex t) ṭ /ʈ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
sey s /s/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
jeem j /d͡ʒ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
chey ch /t͡ʃ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
baṛi hey h /h, ɦ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
khey kh /x/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
daal d /d̪/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ḍaal (retroflex d) ḍ /ɖ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
zaal z /z/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
rey r /r/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ṛey (retroflex r) ṛ /ɽ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
zey z /z/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
zhey zh /ʒ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
seen s /s/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
sheen sh /ʃ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
suaad s /s/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
zuaad z /d/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
toye t /t/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
zoye z /z/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ʿain ā, ō, ē, ', /ɑː, oː, eː, ʔ, ʕ, Ø/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
ghain gh /ɣ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
fey f /f/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
qaaf q /q/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
kaaf k /k/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
gaaf g /ɡ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
laam l /l/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
meem m /m/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
noon n /n, ɲ, ɳ, ŋ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
wao w /u/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
choti hey h /hː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
do chashmi hey h /ʰ/ or /ʱ/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
hamzah ', – /ʔ/, /Ø/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
choti ye y, ī /j, iː/
bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image bg - Alphabet Image
baṛi ye ai or ē /ɛː, eː/