Jocs

Nombre d’imatges : 2 Nombre d’opcions : 3 Temps en segons : 6 Idiomes mostrats : Mostra els dos idiomes

0

0

Memoritza les imatges!
Què hi falta?
volar
Voldria poder volar!
prena
visurvebdi, rom shemedzlo prena!
muntar
Està muntant l’armari.
ts’adia
gamosavlels ts’adia.
patinar sobre gel
Sempre anem a patinar sobre gel a l’hivern.
tsigura
zamtarshi q’oveltvis q’inulis srialze davdivart.