खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
उग्र
उग्र समस्या सोडवणारा प्रयत्न
radikaal
die radikale probleemoplossing
असंतुष्ट
असंतुष्ट मुलगा
ongelukkig
die ongelukkige seuntjie
अस्पष्ट
अस्पष्ट चित्र
onskerp
die onskerpe beeld