खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
अस्तित्वात
अस्तित्वात खेळवून देणारी जागा
existujúci
existujúce ihrisko
अद्भुत
अद्भुत धबधबा
nádherný
nádherný vodopád
रौप्या
रौप्या गाडी
strieborný
strieborné auto