खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
apratyāśita
apratyāśita garbhadhāraṇa
nepričakovan
nepričakovana nosečnost
jabābadāra
jabābadāra pālaka
odgovoren
odgovoren vzgojitelj
īrāṇī
īrāṇī mandira sthala
iransko
iransko templje