खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
कृतज्ञ
कृतज्ञ व्यक्ती
takknemleg
ein takknemleg person
प्रचुर
प्रचुर नाश्ता
rikleg
ein rikleg frukost
पारंपारिक
पारंपारिक मुंडावळ
tradisjonell
den tradisjonelle hodepynten