खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
pāgaḷa
pāgaḷa strī
verrückt
eine verrückte Frau
van‘ya
van‘ya ghōḍā
wild
das wilde Pferd
madyarahita
madyarahita pēya
alkoholfrei
alkoholfreie Getränke