खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
पराधीन
पराधीन मसाले
ተፈሊጡ
ተፈሊጡ ቅመም
सौम्य
सौम्य तापमान
ኣድላው
ኣድላው ሓረሪት
नग्न
नग्न बाळक
ረኺባ
ረኺባ ህጻን