खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
स्पष्ट
स्पष्ट पाणी
berrak
berrak su
किमती
किमती पैसे
az
az miktarda para
एकरंगी
एकरंगी फोटो
tek renkli
tek renkli bir fotoğraf