खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
तेलाचा
तेलाचा स्क्रू चावी
油腻的
油腻的扳手
एकटा
एकटा कुत्रा
唯一的
唯一的狗
उत्तम
उत्तम विचार
杰出
杰出的想法