खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
डिजिटल
डिजिटल संवाद
ਡਿਜ਼ੀਟਲ
ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੰਚਾਰ
असहिष्णु
असहिष्णु गोळा
ਅਸਹਿਸ਼ਨੁ
ਅਸਹਿਸ਼ਨੁ ਗੇਂਦ
पाडोसी
पाडोसी घर.
ਪੜੋਸੀ
ਪੜੋਸੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ