खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
बेहोश
बेहोश महिला
बेहोश
बेहोश महिला
शंकाळू
शंकाळू सुरक्षा अधिकारी
संदेही
संदेही सुरक्षा अधिकारी
पारधीन
पारधीन उच्चतम वेग
अनुमत
अधिकतम स्वीकृत गति