खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
ढगाळ
ढगाळ आकाश
coperto
il cielo coperto
सीधा
असीध ताकळा
dritto
il cetriolo storto
उजळ
उजळ सूर्य
chiaro
sole chiaro