खेळ

चित्रांची संख्या : 2 पर्यायांची संख्या : 3 समय सेकेंड मे : 6 भाषा प्रदर्शित : दोन्ही भाषा दाखवा

0

0

चित्र लक्षात ठेवा!
काय गहाळ आहे?
taṭastha
taṭastha n‘yāyādhīśa
neutralny
neutralny sędzia
khāyalā yōgya
khāyalā yōgya miracyā
jadalny
jadalne papryczki chili
duhērā
duhērā hĕmbargara
podwójny
podwójny hamburger