адыгабзэ » датыбз   Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр


5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [fem]

Lande og sprog

5 [тфы]

Хэгъэгухэр ыкIи бзэхэр

-

5 [fem]

Lande og sprog

Click to see the text:   
адыгабзэdansk
Джон Лондон щыщ. Jo-- e- f-- L-----.
Лондон Инджылызым щыI. Lo---- l----- i S-------------.
Ар (хъулъфыгъ) инджылызыбзэкIэ мэгущыIэ. Ha- t---- e------.
   
Марие Мадрид щыщ. Ma--- e- f-- M-----.
Мадрид Испанием щыI. Ma---- l----- i S------.
Ар (бзылъфыгъ) испаныбзэкIэ мэгущыIэ. Hu- t---- s-----.
   
Пётррэ Мартэрэ Берлин щыщых. Pe--- o- M----- e- f-- B-----.
Берлин Германием щыI. Be---- l----- i T-------.
ШъуитIо нэмыцыбзэкIэ шъогущыIа? Ta--- I b---- t- t---?
   
Лондон къэлэ шъхьаI. Lo---- e- e- h--------.
Мадриди Берлини ахэри къэлэ шъхьаIэх. Ma---- o- B----- e- o--- h----------.
КъэлэшъхьаIэхэр иных ыкIи бырсырых. Ho----------- e- s---- o- s-------.
   
Франциер Европэм щыI. Fr------ l----- i E-----.
Мысыр Африкэм щыI. Æg----- l----- i A-----.
Япониер Азием щыI. Ja--- l----- i A----.
   
Канадэр Темыр Америкэм щыI. Ca---- l----- i N----------.
Панамэр Гупчэ Америкэм щыI. Pa---- l----- i M------------.
Бразилиер Къыблэ Америкэм щыI. Br------- l----- i S---------.