తెలుగు » అల్బేనియన్   పరిచయం


3 [మూడు]

పరిచయం

-

+ 3 [tre]

+ Njoh

3 [మూడు]

పరిచయం

-

3 [tre]

Njoh

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుShqip
నమస్కారం! Tu---------- / Ç-----! +
నమస్కారం! Mi------! +
మీరు ఎలా ఉన్నారు? Si j---? +
   
మీరు యూరోప్ నుండి వచ్చారా? Vi-- n-- E-----? +
మీరు అమెరికా నుండి వచ్చారా? Vi-- n-- A------? +
మీరు ఏషియా నుండి వచ్చారా? Vi-- n-- A---? +
   
మీరు ఏ హోటల్ లో బస చేస్తున్నారు? Nё c---- h---- p- r----? +
ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలంగా ఉంటున్నారు? Sa k--- k--- k---? +
ఇక్కడ మీరు ఎంత కాలం ఉంటారు? Sa d- t- r----? +
   
మీకు ఇక్కడ నచ్చిందా? A j- p----- k---? +
మీరు ఇక్కడ సెలవులకి వచ్చారా? Kё-- p- i k----- p-------? +
ఎప్పుడైనా మీరు నన్ను కలవండి! Ej--- n--------- p-- v-----! +
   
ఇది నా చిరునామా Kj- ë---- a----- i--. +
రేపు మనం కలుద్దామా? A d- t- s------ n----? +
క్షమించండి, నాకు వేరే పనులున్నాయి Mё v--- k--- p-- k-- p---. +
   
సెలవు! Mi---------! +
ఇంక సెలవు! Mi---------! +
మళ్ళీ కలుద్దాము! Sh----- p-----! +