Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
otravovať
Občas otravujú svoje deti.
irriteren
Ze irriteren hun kinderen soms.
rozbiť
Sklo sa môže ľahko rozbiť.
breken
Het glas kan gemakkelijk breken.
odraziť
Povrch odraží vodu.
afstoten
Het oppervlak stoot het water af.