© Gunold | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[aː] - Anton
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[beː] - Bernhard
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[seː] - Cornelis
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[deː] - Dirk
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[eː] - Eduard
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[ɛf] - Ferdinand
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[ɣeː] - Gerard
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[ɦaː] - Hendrik
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[i] - Izaak
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[jeː] - Johan/Jacob
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[kaː] - Karel
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[ɛɫ] - Lodewijk/Leo
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[ɛm] - Maria
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[ɛn] - Nico
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[oː] - Otto
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[peː] - Pieter
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[ky] - Quirinius/Quinten
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[ɛɾ] - Richard/Rudolf
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[ɛs] - Simon
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[teː] - Theodoor
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[y] - Utrecht
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[veː] - Victor
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[ʋeː] - Willem
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[ɪks] - Xantippe
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[ɛɪ] - Ypsilon
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[ɛɪ] - IJmuiden/IJsbrand
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
[zɛt] - Zacharias