Hry

Počet obrázkov : 2 Počet možností : 3 Čas v sekundách : 6 Zobrazené jazyky : Zobraziť oba jazyky

0

0

Zapamätajte si obrázky!
Čo chýba?
prísť
Ide hore schodami.
subir
Ela está subindo as escadas.
dešifrovať
Komunikáciu je často ľahké dešifrovať.
decifrar
A comunicação é frequentemente fácil de decifrar.
prejsť
Auto prejde stromom.
atravessar
O carro atravessa uma árvore.