© Noppasinw | Dreamstime.com

Naučte sa abecedu Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Naučte sa čítať a hovoriť cudzie abecedy online. K dispozícii je viac ako 40 abecied.

Ak chcete čítať a písať v jazyku, ktorý sa učíte, musíte sa naučiť abecedy. Poskytujú užitočné informácie o zvukoch písmen v jazykoch a pomáhajú vám znieť prirodzenejšie, keď hovoríte. Prejdite nadol a vyberte si z viac ako 40 abecied a začnite sa učiť hneď.

sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
á - /a/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
bê - /be/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
cê - /se/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dê - /de/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
é - /ɛ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
éfe - /ˈɛfɨ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
gê, guê - /ʒe/, /ɡe/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
agá - /ɐˈɣa/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
i - /i/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
jota - /ˈʒɔtɐ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
capa - /ˈkapɐ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
éle - /ˈɛlɨ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
éme - /ˈɛmɨ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
éne - /ˈɛnɨ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ó - /ɔ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
pê - /pe/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
quê - /ke/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
érre, rê - /ˈɛʁɨ/, /ˈʁe/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ésse - /ˈɛsɨ/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
tê - /te/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
u - /u/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
vê - /ve/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
dâblio, duplo vê - /ˈdɐβlju/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
chis - /ʃiʃ ~ ʃis/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
ípsilon, i grego - /ˈipsɨlɔn/
sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image sk - Alphabet Image
zê - /ze/