© Irina Schmidt - Fotolia | Dubai, UAE. Burj Al Arab from above

Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
alif - ā /  ’  ( ʾ  ) - various, including /aː/ [a]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
bā’ - b - /b/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
tā’ - t - /t/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
thā’ - th (ṯ ) - /θ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
jīm - j (ǧ, g ) - [d͡ʒ] ~ [ʒ] ~ [ɡ] [c]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ḥā’ - ḥ - /ħ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
khā’ - kh (ḫ, ḵ ) - /x/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
dāl - d - /d/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
dhāl - dh (ḏ ) - /ð/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
rā’ - r - /r/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
zayn / zāy - z - /z/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
sīn - s - /s/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
shīn - sh (š ) - /ʃ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ṣād - ṣ - /sˤ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ḍād - ḍ - /dˤ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ṭā’ - ṭ - /tˤ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ẓā’ - ẓ - [ðˤ] ~ [zˤ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
‘ayn -  ‘  ( ʿ  ) - /ʕ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ghayn - gh (ġ, ḡ ) - /ɣ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
fā’ - f - /f/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
qāf - q - /q/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
kāf - k - /k/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
lām - l - /l/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
mīm - m - /m/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
nūn - n - /n/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
hā’ - h - /h/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
wāw - w / ū / aw - /w/, /uː/, /aw/,
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
yā’ - y / ī / ay - /j/, /iː/, /aj/,