© Alyssand | Dreamstime.com

Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/æːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/b̥eːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/sʰeːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/d̥eːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/eːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ef/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ɡ̊eːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/hɔːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/iˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/jʌð/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/kʰɔːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/el/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/em/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/en/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/oːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/pʰeːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/kʰuːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/æːɐ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/esʰ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/tˢeːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/uːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ʋeːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/dʌb̥əlʋeːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/eɡ̊sʰ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/yːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/sʰeð/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ɛːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/œːˀ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
/ɔːˀ/