© Kanyaphotos | Dreamstime.com

Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
a, [ɑ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
be, [b]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ce, [dʒ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
çe, [ʧ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
de, [d]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
e, [ɛ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
fe, [f]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ge, [g]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
yumuşak ge, [:]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
he, [h]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ı, [ɨ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
i, [i]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
je, [ʒ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ke, [k]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
le, [l]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
me, [m]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ne, [n]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
o, [ɔ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ö, [œ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
pe, [p]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
re, [r]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
se, [s]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
şe, [ʃ]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
te, [t]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
u, [u]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ü, [y]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ve, [v]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ye, [j]
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ze, [z]