© Irfannurd | Dreamstime.com

Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Asahi no "a"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Iroha no "i"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Ueno no "u"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Eigo no "e"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Ōsaka no "o"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Kawase no "ka"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Kitte no "ki"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Kurabu no "ku"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Keshiki no "ke"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Kodomo no "ko"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Sakura no "sa"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Shinbun no "shi"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Suzume no "su"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Sekai no "se"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Soroban no "so"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Tabako no "ta"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Chidori no "chi"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Tsurukame no "tsu"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Tegami no "te"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Tōkyō no "to"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Nagoya no "na"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Nippon no "ni"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Numazu no "nu"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Nezumi no "ne"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Nohara no "no"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Hagaki no "ha"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Hikōki no "hi"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Fujisan no "fu"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Heiwa no "he"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Hoken no "ho"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Matchi no "ma"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Mikasa no "mi"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Musen no "mu"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Meiji no "me"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Momiji no "mo"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Yamato no "ya"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Yumiya no "yu"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Yoshino no "yo"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Rajio no "ra"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Ringo no "ri"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Rusui no "ru"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Renge no "re"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Rōma no "ro"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Warabi no "wa"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
(W)ido no "(w)i"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Kagi no aru "e"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
(W)owari no "(w)o"
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
Oshimai no "n"