© Pillerss | Dreamstime.com

Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
а /a/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
бэ /bɛ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
вэ /vɛ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
гэ /ɣɛ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
дэ /dɛ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
е /je/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ё /jo/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
жэ /ʐɛ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
зэ /zɛ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
і /i/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
і нескладовае /i nʲesklaˈdovaje/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ка /ka/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
эл /ɛl/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
эм /ɛm/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
эн /ɛn/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
о /o/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
пэ /pɛ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
эр /ɛr/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
эс /ɛs/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
тэ /tɛ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
у /u/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
у нескладовае / у кароткае / u nʲesklaˈdovaje/ u kaˈrotkaje/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
эф /ɛf/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ха /xa/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
цэ /tsɛ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
чэ /tʂɛ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ша /ʂa/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ы /ɨ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
мяккі знак /ˈmʲakkʲi znak/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
э /ɛ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ю /ju/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
я /ja/