© Galyna Andrushko - Fotolia | Raindeer

Научите абецеду Alphabets are essential to learn if you want to read and write in the language you are learning. They provide useful information on the sounds of letters in languages and help you sound more natural when you speak.

Научите страна писма онлајн. Доступно је више од 40 абецеда.

Абецеде су неопходне за учење ако желите да читате и пишете на језику који учите. Они пружају корисне информације о звуцима слова у језицима и помажу Bам да звучите природније када говорите. Померите се надоле и бирајте између преко 40 абецеда да бисте сада почели да учите.

sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
aa - /ɑː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
bee - /beː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
see - /seː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
dee - /deː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ee - /eː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
äf, äffä - /æf/, /ˈæf.fæ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
gee - /ɡeː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
hoo - /hoː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ii - /iː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
jii - /jiː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
koo - /koː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
äl, ällä - /æl/, /ˈæl.læ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
äm, ämmä - /æm/, /ˈæm.mæ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
än, ännä - /æn/, /ˈæn.næ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
oo - /oː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
pee - /peː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
kuu - /kuː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
är, ärrä - /ær/, /ˈær.ræ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
äs, ässä - /æs/, /ˈæs.sæ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
tee - /teː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
uu - /uː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
vee - /ʋeː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
kaksois-vee, tupla-vee - /ʋeː/, /ˈkɑk.soisˌʋeː/, /ˈtup.lɑˌʋeː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
äks, äksä - /æks/, /ˈæk.sæ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
yy - /yː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
tset, tseta - /tset/, /ˈtse.tɑ/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ruotsalainen oo - /oː/, /ˈruot.sɑˌlɑi.nen oː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
ää - /æː/
sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image sr - Alphabet Image
öö - /øː/