ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Ondāda mēle ondu
hakkigaḷu śaktiyannu uḷisalu ondāda mēle ondu hāruttave.
viens pēc otra
Putni lido viens pēc otra, lai ietaupītu enerģiju.
Nirīkṣisalāgittu
nirīkṣisalāgittu kelasa illi mugiyuttade.
cerams
Cerams, man veiksies!
Madhyadalli
kempu mane cikkadu mattu adu madhyadalli nintide.
starp
Sarkanā māja ir mazāka un atrodas starp.