ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
ಆಳವಾಗಿ
ಅವಳು ಆಳವಾಗಿ ಆಘಾತಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ஆழமாக
அவள் ஆழமாக அதிர்ச்சியடைந்துவிட்டாள்.
ದೂರಕೆ
ಅವನು ಸಾಕಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ದೂರಕೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
விட்டு
அவன் வேட்டையை விட்டு செல்கின்றான்.
ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ
ಅವಳು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅವಳ ಮಂಡಿಯನ್ನು ಗಾಯಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ!
நிச்சயமாக
அவள் நிச்சயமாக அவள் மூட்டை காயப்பட்டது!