ಆಟಗಳು

ಚಿತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 2 ಆಯ್ಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ : 3 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ : 6 ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ : ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ

0

0

ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ!
ಏನು ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ?
Ā samayadalli
ā samayadalli, kampyūṭargaḷiralilla.
osı waqıtta
Osı waqıtta kompyuterler joq edi.
Viśēṣavāgi
idu mukhya janarige viśēṣavāgi kāyalāgide.
tek
Bul tek mañızdı adamdar üşin arnalğan.
Yāva rītiyalliyū illa
yāva rītiyalliyū hattirakke barabēḍa!
eş qanday jolmen
Eş qanday jolmen jaqında kelme!