తెలుగు » ఎస్టోనియన్   ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1


85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

85 [kaheksakümmend viis]

Küsimused – minevik 1

85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

85 [kaheksakümmend viis]

Küsimused – minevik 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుeesti
మీరు ఎంత తాగారు? Ku- p---- t- j----- o----?
మీరు ఎంత పని చేయగలిగారు? Ku- p---- t- t------- o----?
మీరు ఎంత వ్రాయగలిగారు? Ku- p---- t- k--------- o----?
   
మీరు ఎలా పడుకున్నారు? Ku---- t- m-------?
మీరు పరీక్ష ఎలా ప్యాస్ అయ్యారు? Ku---- t- e----- s----------?
మీరు దోవ ఎలా కనుక్కోగలిగారు? Ku---- t- t-- l-------?
   
మీరు ఎవరితో మాట్లాడారు? Ke----- t- r--------?
మీరు ఎవరితో కలిసారు? Ke----- t- k---- l--------?
మీరు ఎవరితో కలిసి జన్మదినాన్ని జరుపుకున్నారు? Ke----- t- s--------- t----------?
   
మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? Ku- t- o----?
మీరు ఎక్కడ ఉండే వారు? Ku- t- e------?
మీరు ఎక్కడ పనిచేసే వారు? Ku- t- t--------?
   
మీరు ఏమి సూచిస్తారు? Mi-- t- t--------?
మీరు ఏమి తిన్నారు? Mi-- t- s----?
మీరు ఏమి అనుభవించారు? Mi-- t- õ------ o----?
   
మీరు ఎంత వేగంగా బండీని నదిపారు? Ku- k------- t- s-------?
మీరు ఎంత సేపు ఎగరగలిగారు? Ku- k--- t- l--------?
మీరు ఎంత పైకి ఎగరగలిగారు? Ku- k------ t- h--------?