తెలుగు » హంగేరియన్   కొనుగోలు చేయడం


51 [యాభై ఒకటి]

కొనుగోలు చేయడం

-

51 [ötvenegy]

Vásárolni

51 [యాభై ఒకటి]

కొనుగోలు చేయడం

-

51 [ötvenegy]

Vásárolni

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుmagyar
నాకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది Kö-------- a----- m----.
నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది Kö----------- a----- m----.
నాకు సమాచారపత్రాలు అమ్మే దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది Eg- ú------ b------ a----- m----.
   
నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకోవాలని ఉంది Eg- k------ a----- k----------.
నాకు ఒక పుస్తకం కొనాలని ఉంది Eg- k------ a----- v--------.
నాకు ఒక సమాచారపత్రం కొనాలని ఉంది Eg- ú------ a----- v----.
   
నాకు ఒక పుస్తకం అరువు తీసుకొనుటకు గ్రంథాలయానికి వెళ్ళాలని ఉంది A k--------- a----- m----- h--- e-- k------ k-----------.
ఒక పుస్తం కొనేందుకు నాకు పుస్తకాల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది A k------------ a----- m----- h--- e-- k------ v---------.
ఒక దినపత్రిక కొనుటకు నాకు దినపత్రికల దుకాణానికి వెళ్ళాలని ఉంది Az ú------ b------ a----- m----- h--- e-- ú------ v-----.
   
నాకు కళ్ళద్దాలు తయారుచేసే వ్యక్తి వద్దకు వెళ్ళాలని ఉంది Op-------- a----- m----.
నాకు సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలని ఉంది Az á------- a----- m----.
నాకు బేకరీకి వెళ్ళాలని ఉంది A p------- a----- m----.
   
నాకు ఒక కళ్ళజోడు కొనాలని ఉంది Eg- s--------- a----- v----.
నాకు పళ్ళు, కూరగాయలు కొనాలని ఉంది Gy-------- é- z-------- a----- v--------.
నాకు రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనాలని ఉంది Zs----- é- k------- a----- v--------.
   
కళ్ళజోడ్లు కొనుటకు నాకు కళ్ళద్దాల దుకాణానికి నానికి వెళ్ళాలని ఉంది A o--------- a----- m----- h--- v----- e-- s---------.
పళ్ళు, కూరగాయలు కొనడానికి నేనొక సూపర్ మార్కెట్ కి వెళ్ళాలి Az á------- a----- m----- h--- g--------- é- z-------- v---------.
రోల్స్ మరియు బ్రెడ్ కొనడానికి నేనొక బేకరీకి వెళ్ళాలి A p------- a----- m----- h--- z------ é- k------- v---------.