nynorsk » portugisisk PT   Arbeide


55 [femtifem]

Arbeide

-

+ 55 [cinquenta e cinco]

+ Trabalhar

Klikk for å se teksten:   
nynorskportuguês PT
Kva jobbar du med? Em q-- é q-- v--- t-------? +
Mannen min er lege. O m-- m----- é m-----. +
Eg jobbar deltid som sjukepleiar. Eu t------- e- p-------- c--- e---------. +
   
Snart blir vi pensjonistar. Em b---- r---------- a r------. +
Men skattane er høge. Ma- o- i------- s-- e-------. +
Og helseforsikringa er dyr. E a s-------- s----- é c---. +
   
Kva har du lyst til å bli? O q-- é q-- q----- s-- u- d-- m--- t----? +
Eg vil bli ingeniør. Eu q---- s-- e---------. +
Eg vil studere ved universitetet. Eu q---- t---- u- c---- s-------. +
   
Eg er praktikant. Eu s-- e---------. +
Eg tenar ikkje mykje. Eu n-- g---- m----. +
Eg tek praksis i utlandet. Eu e---- a f---- u- e------ n- e----------. +
   
Det er sjefen min. Es-- é o m-- c----. +
Eg har hyggelege kollegaer. Eu t---- c------ s---------. +
Vi et lunsj i kantina. À h--- d- a----- v---- s----- à c------. +
   
Eg ser etter arbeid. Eu e---- à p------ d- e------. +
Eg har vore arbeidslaus i eitt år. Eu j- e---- d----------- /-- h- u- a--. +
Her i landet er det for mange arbeidsledige. Ne--- p--- h- d--------- d------------. +
   

Minnet treng språk

Dei fleste hugsar fyrste skuledagen sin. Men kva som kom før der, hugsar dei ikkje lenger. Frå dei fyrste leveåra våre har vi nesten ikkje noko minne. Men kvifor er det slik? Kvifor kan vi ikkje hugse det vi opplevde som speborn? Grunnen til det ligg i utviklinga vår. Språk og minne utviklar seg omtrent på same tid. Og for å hugse noko, treng mennesket språk. Det tyder at vi må ha ord for det vi opplever. Forskarar har gjennomført ulike testar med born. Då oppdaga dei noko interessant. Så snart born lærer å prate, gløymer dei alt som var før. Starten på språket er altså starten på minnet.

I dei tre fyrste leveåra sine lærer born særs mykje. Dei opplever kvar dag nye ting. I denne alderen gjer dei mange viktige erfaringar. Likevel går alt dette tapt. Psykologar kallar dette fenomenet infantil amnesi, barnleg minnetap. Berre dei tinga som barnet kan setje namn på, blir verande. Det sjølvbiografiske minnet lagrar personlege opplevingar. Det fungerer som ei dagbok. Alt som er viktig i livet vårt, blir lagra der. På denne måten formar det sjølvbiografiske minnet identiteten vår. Men denne utviklinga avheng av morsmålslæringa. Og vi kan berre aktivere minnet vårt gjennom språket vårt. Dei tinga vi har opplevd som spebarn, er sjølvsagt ikkje verkeleg borte. Dei er lagra ein stad i hjernen vår. Vi kan berre ikkje få tak i dei meir... - det er vel synd, ikkje sant?
Gjett språket!
_______ er regnet som et Indo-germansk språk. Imidlertid er det ikke nært knyttet til et annet språk i gruppen. Ingen vet nøyaktig hvordan _______ ble til. I dag er det hovedspråket i ******ia og Kosovo. Det er morsmålet til omtrent 6 millioner mennesker. _______ er delt inn i to dialekt grupper. Det er elva Shkumbin som danner skillet mellom den nordlige og sørlige dialekten.

I noen områder er det en merkbar forskjell mellom de to. Den skriftlige formen av _______ ble ikke utviklet før 20. århundre. Språket er skrevet med Latinske bokstaver. Grammatikken er noe likt Gresk og Romansk. Det er også mulig å finne paralleller til Sør Slaviske språk. Alle disse likhetene må ha vokst fram ved kontakt med disse språkene. Hvis du er interessert i språk, bør du definitivt lære deg _______! Det er et unikt språk!