తెలుగు » బోస్నియన్   క్రమ సంఖ్య


61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

+ 61 [šezdeset i jedan]

+ Redni brojevi

61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

61 [šezdeset i jedan]

Redni brojevi

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుbosanski
జనవరీ మొదటి నెల Pr-- m----- j- j-----. +
ఫిబ్రవరీ రెండవ నెల Dr--- m----- j- f------. +
మార్చి మూడవ నెల Tr--- m----- j- m---. +
   
ఏప్రిల్ నాలుగవ నెల Če----- m----- j- a----. +
మే ఐదవ నెల Pe-- m----- j- m--. +
జూన్ ఆరవ నెల Še--- m----- j- j---. +
   
ఆరు నెలలు కలిసి అర్థసంవత్సరం అవుతుంది Še-- m------ j- p--- g-----. +
జనవరీ, ఫిబ్రవరీ, మార్చి, Ja----- f------- m---, +
ఏప్రిల్, మే, జూన్ ap---- m-- i j---. +
   
జూలై ఏడవ నెల Se--- m----- j- j---. +
ఆగస్ట్ ఎనిమిదవ నెల Os-- m----- j- a-----. +
సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ నెల De---- m----- j- s--------. +
   
అక్టోబర్ పదవ నెల De---- m----- j- o------. +
నవంబర్ పదకొండో నెల Je-------- m----- j- n-------. +
డిసెంబర్ పన్నెండో నెల Dv------- m----- j- d-------. +
   
పన్నెండు నెలలు కలిసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది Dv------ m------ j- j---- g-----. +
జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, Ju--- a------ s--------, +
అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ ok------ n------- i d-------. +