పదబంధం పుస్తకం

నిరాకరణ 1   »   Negacija 1

64 [అరవై నాలుగు]

నిరాకరణ 1

నిరాకరణ 1

64 [šezdeset i četiri]

+

Negacija 1

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు బోస్నియన్ ప్లే చేయండి మరింత
నాకు ఆ పదం అర్థంకావడం లేదు Ja n- r-------- r----. Ja ne razumijem riječ. 0 +
నాకు ఆ వాక్యం అర్థంకావడం లేదు Ja n- r-------- r-------. Ja ne razumijem rečenicu. 0 +
నాకు దాని అర్థం అర్థంకావడం లేదు Ja n- r-------- z-------. Ja ne razumijem značenje. 0 +
     
అధ్యాపకుడు uč----j učitelj 0 +
అధ్యాపకుడు చెప్పినది అర్థం అవుతోందా? Ra-------- l- u-------? Razumijete li učitelja? 0 +
అవును, నాకు ఆయన చెప్పినది అర్థం అవుతోంది Da- d---- g- r--------. Da, dobro ga razumijem. 0 +
     
అధ్యాపకురాలు uč-------a učiteljica 0 +
అధ్యాపకురాలు చెప్పినది అర్థం అవుతోందా? Ra-------- l- u---------? Razumijete li učiteljicu? 0 +
అవును, నాకు ఆవిడ చెప్పినది అర్థం అవుతోంది Da- d---- j- r--------. Da, dobro je razumijem. 0 +
     
మనుషులు lj--i ljudi 0 +
మీకు మనుషులు అర్థం అవుతారా? Ra-------- l- l----? Razumijete li ljude? 0 +
లేదు, నాకు వాళ్ళు అంతగా అర్థం కారు Ne- n- r-------- i- t--- d----. Ne, ne razumijem ih tako dobro. 0 +
     
స్నేహితురాలు pr---------a prijatеljica 0 +
మీకు స్నేహితురాలు ఉన్నదా? Im--- l- p-----------? Imate li prijateljicu? 0 +
అవును, నాకు ఒక స్నేహితురాలు ఉన్నది Da- i---. Da, imam. 0 +
     
కూతురు kć---a kćerka 0 +
మీకు కూతురు ఉన్నదా? Im--- l- k-----? Imate li kćerku? 0 +
లేదు, నాకు కూతురు లేదు Ne- n---- k-----. Ne, nemam kćerku. 0 +