తెలుగు » రొమేనియన్   భూత కాలం 4


84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [optzeci şi patru]

Trecut 4

84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

-

84 [optzeci şi patru]

Trecut 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుromână
చడవడం a c--i
నేను చదివాను Am c----.
నేను నవల మొత్తం చదివాను Am c---- t-- r------.
   
అర్థం చేసుకొనుట a î------e
నేను అర్థం చేసుకున్నాను Am î------.
నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను Am î------ t-- t-----.
   
సమాధానం చెప్పుట a r------e
నేను చెప్పాను Am r------.
నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను Am r------ l- t---- î----------.
   
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Şt-- a--- – a- ş---- a---.
నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను Sc--- a--- – a- s---- a---.
నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను Au- a--- – a- a---- a---.
   
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Ia- a--- – a- l--- a---.
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను Ad-- a--- – a- a--- a---.
నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను Cu---- a--- – a- c------- a---.
   
నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను Aş---- a--- – a- a------- a---.
నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను Ex---- a--- – a- e------- a---.
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు Cu---- a--- – a- c------- a---.