தமிழ் » ஜெர்மன்   எண் வரிசை முறைப்பெயர்


61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

-

61 [einundsechzig]

Ordinalzahlen

61 [அறுபத்து ஒன்று]

எண் வரிசை முறைப்பெயர்

-

61 [einundsechzig]

Ordinalzahlen

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்Deutsch
முதல்மாதம் ஜனவரி. De- e---- M---- i-- d-- J-----.
இரண்டாவது மாதம் பிப்ரவரி. De- z----- M---- i-- d-- F------.
மூண்றாவது மாதம் மார்ச். De- d----- M---- i-- d-- M---.
   
நான்காவது மாதம் ஏப்ரல். De- v----- M---- i-- d-- A----.
ஐந்தாவது மாதம் மே. De- f----- M---- i-- d-- M--.
ஆறாவது மாதம் ஜூன். De- s------ M---- i-- d-- J---.
   
ஆறு மாதங்கள் அரை வருடம் ஆகும். Se--- M----- s--- e-- h----- J---.
ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச், Ja----- F------- M---,
ஏப்ரல், மே மற்றும் ஜூன். Ap---- M-- u-- J---.
   
ஏழாவது மாதம் ஜுலை De- s----- M---- i-- d-- J---.
எட்டாவது மாதம் ஆகஸ்ட் De- a---- M---- i-- d-- A-----.
ஒன்பதாவது மாதம் ஸெப்டம்பர். De- n----- M---- i-- d-- S--------.
   
பத்தாவது மாதம் அக்டோபர்,. De- z----- M---- i-- d-- O------.
பதினொன்றாவது மாதம் நவம்பர். De- e---- M---- i-- d-- N-------.
பன்னிரெண்டாவது மாதம் டிஸம்பர். De- z------ M---- i-- d-- D-------.
   
பன்னிரெண்டு மாதங்கள் ஒரு வருடம் ஆகும். Zw--- M----- s--- e-- J---.
ஜூலை,ஆகஸ்ட்,ஸெப்டம்பர், Ju--- A------ S--------,
அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். Ok------ N------- u-- D-------.