தமிழ் » ஜெர்மன்   எண்கள்


7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [sieben]

Zahlen

7 [ஏழு]

எண்கள்

-

7 [sieben]

Zahlen

டெக்ஸ்டை பார்ப்பதற்கு கிளிக் செய்யவும்:   
தமிழ்Deutsch
நான் எண்ணுகிறேன். Ic- z----:
ஒன்று,இரண்டு, மூன்று ei--- z---- d--i
நான் மூன்றுவரை எண்ணுகிறேன். Ic- z---- b-- d---.
   
நான் அதற்கு மேலும் எண்ணுகிறேன். Ic- z---- w-----:
நான்கு,ஐந்து,ஆறு, vi--- f---- s----,
ஏழு,எட்டு,ஒன்பது si----- a---- n--n
   
நான் எண்ணுகிறேன். Ic- z----.
நீ எண்ணுகிறாய். Du z-----.
அவன் எண்ணுகிறான். Er z----.
   
ஒன்று. ஒன்றாவது/முதலாவது. Ei--. D-- E----.
இரண்டு. இரண்டாவது. Zw--. D-- Z-----.
மூன்று. மூன்றாவது. Dr--. D-- D-----.
   
நான்கு.நான்காவது. Vi--. D-- V-----.
ஐந்து.ஐந்தாவது. Fü--. D-- F-----.
ஆறு.ஆறாவது. Se---. D-- S------.
   
ஏழு.ஏழாவது. Si----. D-- S-----.
எட்டு. எட்டாவது. Ac--. D-- A----.
ஒன்பது.ஒன்பதாவது. Ne--. D-- N-----.