తెలుగు » జర్మన్   రంగులు


14 [పద్నాలుగు]

రంగులు

-

14 [vierzehn]

Farben

14 [పద్నాలుగు]

రంగులు

-

14 [vierzehn]

Farben

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
మంచు తెల్లగా ఉంటుంది De- S----- i-- w---.
సూర్యుడు పసుపుపచ్చగా ఉంటాడు Di- S---- i-- g---.
నారింజ నారింజరంగులో ఉంటుంది Di- O----- i-- o-----.
   
చెర్రీ ఎర్రగా ఉంటుంది Di- K------ i-- r--.
ఆకాశం నీలంగా ఉంటుంది De- H----- i-- b---.
గడ్డి ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది Da- G--- i-- g---.
   
భూమి గోధుమరంగులో ఉంటుంది Di- E--- i-- b----.
మబ్బు గచ్చకాయ రంగులో ఉంటుంది Di- W---- i-- g---.
టైర్లు నల్లగా ఉంటాయి Di- R----- s--- s------.
   
మంచు ఏ రంగులో ఉంటుంది? తెలుపు We---- F---- h-- d-- S-----? W---.
సూర్యుడు ఏ రంగులో ఉంటాడు? పసుపుపచ్చ We---- F---- h-- d-- S----? G---.
నారింజ ఏ రంగులో ఉంటుంది? నారింజరంగు We---- F---- h-- d-- O-----? O-----.
   
చెర్రీ ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఎరుపు We---- F---- h-- d-- K------? R--.
ఆకాశం ఏ రంగులో ఉంటుంది? నీలం We---- F---- h-- d-- H-----? B---.
గడ్డి ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఆకుపచ్చ We---- F---- h-- d-- G---? G---.
   
భూమి ఏ రంగులో ఉంటుంది? గోధుమరంగు We---- F---- h-- d-- E---? B----.
మబ్బు ఏ రంగులో ఉంటుంది? గచ్చకాయ రంగు We---- F---- h-- d-- W----? G---.
టైర్లు ఏ రంగులో ఉంటాయి? నల్లగా We---- F---- h---- d-- R-----? S------.