తెలుగు » జర్మన్   విశేషణాలు 1


78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [achtundsiebzig]

Adjektive 1

78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [achtundsiebzig]

Adjektive 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుDeutsch
ఒక ముసలి ఆవిడ ei-- a--- F--u
లావుగాఉన్న ఒక ఆవిడ ei-- d---- F--u
ఉత్సుకత కలిగిన ఒక ఆవిడ ei-- n--------- F--u
   
ఒక కొత్త కారు ei- n---- W---n
వేగంగా వెళ్ళే ఒక కారు ei- s-------- W---n
సౌకర్యంగా ఉన్న ఒక కారు ei- b------- W---n
   
ఒక నీలం రంగు దుస్తులు ei- b----- K---d
ఒక ఎరుపు రంగు దుస్తులు ei- r---- K---d
ఒక ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు ei- g----- K---d
   
ఒక నల్ల సంచి ei-- s------- T----e
గోధుమరంగు గల ఒక సంచి ei-- b----- T----e
ఒక తెల్ల సంచి ei-- w---- T----e
   
మంచి మనుషులు ne--- L---e
వినయంగల మనుషులు hö------ L---e
మనోహరమైన మనుషులు in---------- L---e
   
ముద్దొచ్చే పిల్లలు li--- K----r
చిలిపికొయ్య పిల్లలు fr---- K----r
సద్బుద్ధిగల పిల్లలు br--- K----r