Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
предоставям
Можеш ли да ми предоставиш малко пари?
forskuttere
Kan du forskuttere meg noen penger?
смачквам
Колите са смачкани.
knuse
Bilene har blitt knust.
съм
Не бива да си тъжен!
være
Du bør ikke være trist!