Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
докосвам
Фермерът докосва растенията си.
dotakniti se
Kmet se dotika svojih rastlin.
спирам
Полицайката спира колата.
ustaviti
Policistka ustavi avto.
облегвам се
Мъжът се облегва на своята бастун.
nasloniti se
Moški se naslanja na svojo palico.