Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
пискам
Патката пищи, когато я стискате.
pepi
La anaso pepas kiam vi premas ĝin.
разбирам
Не мога да те разбера!
kompreni
Mi ne povas kompreni vin!
кукуригам
Петелът кукурига всяка сутрин.
koki
La koko kokas ĉiu mateno.