Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
реновирам
Сградата се реновира.
վերանորոգել
Շենքը վերանորոգվում է։
пакетирам
Тя трябва да пакетира твърде много в куфара.
փաթեթ
Նա պետք է չափից շատ բան հավաքի ճամպրուկի մեջ:
скитам
Котаракът се скита наоколо.
թափառել
Թոմկատուն շրջում է շուրջը: