Игри

Брой изображения : 2 Брой опции : 3 Време в секунди : 6 Показани езици : Показване на двата езика

0

0

Запомнете изображенията!
Какво липсва?
бетонирам
Строителите бетонират пътя.
betonoz
Az építőmunkások betonozzák az utat.
крада се
Котката се краде през тревата.
lopakodik
A macska a fűben lopakodik.
намигвам
Тя иска нещо от теб, защото ти намигва.
kacsint
Valamit akar tőled, mert rád kacsint.